Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Polityka prywatności
alt

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych jest Corland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Sardyńska 1 lok. 25 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000724425 , tel.: 608589433,

e-mail: biuro@corland.pl

Państwa dane pozyskaliśmy:

1. bezpośrednio od Państwa,

2. od podmiotu, który zawarł z Corland Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Corland przetwarza następujące kategorie danych:

1. dane kontaktowe;

2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji ZAMÓWIENIA, wykonania usługi i wystawienia faktury;

3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Corland.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją ZAMÓWIENIA,

2. w celu zawarcia i wykonania ZAMÓWIENIA,

3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Corland, np. wystawienia faktury lub paragonu,

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Corland, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania ZAMÓWIENIA/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych ZAMÓWIENIE nie będzie przyjęte. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Corland , a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Corland i jakie mogą być podnoszone wobec Corland.

Pozdrawiamy

Corland Sp. z o.o.
 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu